Fjends Gymnastikforening har d. 22/06 2020 afholdt den årlige generalforsamling, hvor der blandt andet blev gjort status ovenpå en sæson hvor især Corona har sat sine spor i form af bl.a. aflyst opvisning, hvilket også kunne ses på regnskabet der havde et mindre minus i år. Overordnet set er det dog stadig en sund og god forening og der er et godt udgangspunkt at starte op på i den kommende sæson.

På generalforsamlingen var der genvalg til bestyrelsen til Sissel S. Jørgensen og nyvalg til Anders Bech og Henrik Thoft Kærsgaard.
Generalforsamlingen betød også et farvel til formand og kasserer Trine Tolstrup og næstformand Mette Lene Thomsen, som begge ikke ønskede at genopstille. Foreningen og bestyrelsen siger dem begge to stort tak for den indsat de har leveret for foreningen, på de forskellige poster de begge har bestridt i årenes løb.

Den nye bestyrelse har konstitueret sig på efterfølgende møde med Sissel S. Jørgensen som formand, Anna Köser Ravnborg som næstformand og Anders Bech som kasserer.

Det er således en ny bestyrelse med både friske og rutinerede kræfter, der er klar til at tage arbejdshandskerne på og videreføre det gode arbejde i gymnastikforeningen så der fortsat er attraktivt tilbud og en aktiv gymnastikforening i mange år frem.

//Bestyrelsen, Fjends Gymnastikforening

Bestyrelsen 2020
Den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen