Tour De Stoholm

Tour de Stoholm

Generelt

Find Tour De Stoholm på facebook her

Dato: 30. Marts 2019

Koncept:

Lær nye folk at kende! I løbet af en enkelt aften kan 144 lokale fra Stoholm mødes og hygge sig sammen på kryds og tværs, på 18 forskellige adresser i byen, for så til sidst at mødes i Stoholm fritids og Kulturcenter til fælles afslutningsfest.

Man melder sig til i par. Et par kan være; mand og kone, Mor og datter, Ven og veninde, Fætter og kusine, der er ingen regler, når man bare er to personer som gerne vil hygge sig sammen og begge er fyldt 18 år.

De første 18 par vi der skal findes er de 18 værtspar. At være værtspar, betyder at man gerne vil lægge hus til 3 retters menu for 3 andre par. Eller rettere 9 andre par, da man skifter ud efter hver ret. Det vil altså sige at man først får besøg af 3 par. Efter forretten afleverer værtsparret så en kuvert til hver af de 3 par. I kuverten er adressen på der hvor hovedretten skal indtages. Herefter er der endnu en kuvert som viser hvor man skal spise dessert. Som gæst skal man altså spise 3 retter på 3 forskellige adresser i løbet af en aften. Efter sidste ret, følges alle ad til fælles afslutningsfest. Her kan man så gense alle dem man har mødt i løbet af aftenen.

Denne form for fest afholdes også i Skive, Brårup og Hem og sikkert også andre steder. Her er det normalt sådan at værtsparret selv inviterer de 3 par til forret. Ved denne måde kan man kun komme med til arrangementet hvis man bliver inviteret. Vi har for at åbne op for tilflyttere osv valgt at der ikke kan inviteres, så er der endnu flere pladser for interesserede efter først-til-mølle princippet.

Prisen for at deltage i festen er 200,- pr person, som betales ved tilmelding. Man kan kun booke en gang pr. adresse. Altså 1 par. Disse penge dækker mad samt festen senere. Drikkevarer til maden medbringer man selv, og til festen kan de købes til billige priser. Hvis det skulle ende med at give overskud går pengene til Fjends Gymnastikforening.

Som værtspar betaler man også 200,- pr person, og når dagen nærmer sig får man udbetalt 700,-  i alt, til indkøb af mad.

Der er 18 pladser som værtspar. Når de er fundet vil der blive informeret i Fjends Folkeblad, på facebook og her på siden, når vi åbner for tilmelding som gæster.

Er der problemer med tilmeldingen, er man velkommen til at kontakte Maria Stenz Jensen på tlf: 28491286

Gæster

Årets Tour de Stoholm finder sted

LØRDAG D: 30. MARTS 2019 kl. 17.00

OBS: Prisen er 400 kr. pr. par, så meld kun den ene af jer til, så I ikke unødigt reserverer to pladser
Er der problemer med tilmeldingen, hvis man er på venteliste og bliver tilbudt en plads, er man velkommen til at kontakte Maria Stenz Jensen på tlf: 28491286

Tilmelding som gæster åbnes d. 7 jan. Kl 19.00

Værter

DER BLIVER ÅBNET FOR TILMELDING D. 26. nov KL. 21.30
Her kan man tilmelde sig rollen som vært i årets Tour de Stoholm d. 30. Marts 2019 Kl. 17.00

Hvert værtspar betaler 400 kr. ved tilmelding, de 400 kr er pr. par og ikke pr. person, og når vi nærmer os bliver der udbetalt 700,- til indkøb. Der skal serveres forret, hovedret og dessert til 8 pers pr ret, incl værterne. Gæsterne medbringer selv drikkevarer. Dog kan der serveres velkomstdrink til 1. hold gæster.

Værterne får besøg af 3 par ad gangen som hver spiser en ret og går videre til en ny vært. Det hele styres ved hjælp af kuverter med breve til gæsterne.

Alle værter til dette års Tour De Stoholm er fundet. Pladserne som
Gæster åbnes mandag d. 7 jan. 2019 kl 19:00