Forældresamarbejde i Fjends GF

Fjends GFs forventninger til forældresamarbejde

En velfungerende forening fordrer engagerede forældre, der stiller krav og er villige til at støtte op om foreningen.

I Fjends GF ligges der vægt på, at forældrene er involveret i deres børns udvikling og støtter denne, så de kan blive sociale og selvstændige.

Det betyder, at forældre til børn i Fjends GF forventes at:

  • Være indstillede på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med trænere/ instruktører, udvalg og andre forældre. Samt have en åben indstilling og være parate til at samarbejde konstruktivt med trænere/instruktører.
  • Kontakte træneren som den første så snart en beslutning giver anledning til undren/spørgsmål. Dialogen tages med den pågældende træner/instruktør på et passende tidspunkt.
  • Acceptere, at evt. uenigheder mellem forældre og trænere/instruktører forsøges løst imellem de voksne evt. i samarbejde med formanden for Fjends GF, uden direkte involvering af barnet.
  • Støtte og deltage i holdets arrangementer, samt bakke op om øvrige arrangementer i foreningen.
  • Altid tale positivt om holdets øvrige spillere/gymnaster overfor egne børn.

Ovenstående forventninger anses for at være vigtige, da forældrenes positive attitude overfor foreningen, de øvrige på holdene og de øvrige forældre giver deres eget barn den tryghed og tillid som er en væsentlig forudsætning for barnets trivsel og udvikling, mens det er tilknyttet et hold i Fjends GF.