Praktiske Oplysninger

BØRNEATTESTER

Fjends GF indhenter hvert år børneattester (lovkrav) på alle vores frivillige. Dette gælder også instruktør på voksenhold, selv det kun er et krav, at der indhentes børneattester på personer, som træner gymnaster under 15 år.

FORSIKRINGER

Fjends GF har ikke tegnet forsikringer for foreningens medlemmer, men vi er via. Medlemskabet i DGI dækker på nogle områder – men kun for instruktørerne og bestyrelsesmedlemmerne. Instruktører under 15 år er dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Derfor råder foreningen alle medlemmer til at tegne en ulykkesforsikring – for en sikkerhedsskyld!

PRIVATLIVSPOLITIK

Her finder I Fjends GF´s politik for behandling af persondata: Privatlivspolitik