Værdier

Fjends gymnastikforeningens værdigrundlag 

Fjends gymnastikforening er en forening under udvikling og ønsker at være synlige og aktive i lokalsamfundet. Vi bygger på godt samvær og den sociale fællesskabsfølelse. Vi søger inspiration udefra og henter hjælp og sparring fra vores hovedorganisation, DGI. Vi forsøger at afspejle tidens tendenser indenfor bevægelse i vores aktivitetsudbud. Vi gør det attraktivt at være frivillig instruktør, bestyrelsesmedlem og hjælper til diverse aktiviteter, hvilket er en nødvendighed for at have et velfungerende foreningsliv. Vi bevarer den lokale forankring og vore stolte traditioner samtidig med at vi har modet til at afprøve nye muligheder indenfor undervisning og ledelse af foreningen. Vi lægger vægt på at foreningslivet er præget af dialog, god omgangstone og tolerance. Der skal være åbenhed, mulighed for indflydelse og sjovt at være med i Fjends GF.

Fjends gymnastikforenings kerneværdier

Fjends GF arbejder ud fra følgende grundlæggende kerneværdier:

Udvikling:

Vi bestræber os på at der skal være tilbud for alle aldre, så alle har mulighed for at bevægelse ind i hverdagen uanset alder og fysisk formåen. Alle foreningens aktiviteter har fysisk udfoldelse som omdrejningspunkt. Gennem den fysisk formåen ønsker foreningen at udvikle alle aldre, også personligt.

Fællesskab:

For Fjends GF handler det i høj grad om fællesskab. Motion er en oplagt vej til at styrke det sociale fællesskab mellem mennesker. Alle skal have mulighed for at være en givende del af fællesskabet, og for Fjends GF er der ligeværdig respekt for alle – uanset gymnastisk niveau. Gode fællesskaber opstår, når alle yder en indsats og er rummelige overfor hinanden. Det skal være sjovt, rart og hyggeligt at komme til motion, og vi arbejder løbende på at skabe rammer der kan få de menneskelige fællesskaber til at spire og gro på kryds og tværs af alder og køn.

Kvalitet:

Vi vægter en høj kvalitet i undervisningen og det sker ved at instruktørerne er velkvalificerede og dermed rustet til opgaven med at undervise. Instruktører giver dem ærlig, konstruktiv, anerkendende feedback og udvikler deres kompetencer inden for gymnastik uanset niveau.  Instruktørerne er bevidste om betydningen af deres frivillige indsats i forhold til styrke ikke blot folkesundheden, men også fællesskabet i et lokalt samfund.