Særligt i år har vi i gymnastikforeningen fået flere henvendelser omkring Coronavirus og om det påvirker vores opvisning d. 28. marts 2020.

Bestyrelsen følger situationen tæt og får blandt andet hjælp og vejledning fra DGI omkring hvordan vi bedst håndterer gymnastikarrangementer med under 1000 deltagere.

Som det ser ud nu gennemfører vi opvisningen, men vil implementere forskellige forholdsregler i forhold til bl.a. adgang og hygiejne for deltagere og publikum i løbet af opvisningsdagen.

Vi følger som sagt situationen tæt og meget kan ændre sig på 3 uger i både den ene og den anden retning og vi melder ud på e-mail til alle vores medlemmer og på Facebook, hvis situationen ændrer sig så meget, at vi laver ændringer i forhold til afholdelse af opvisningen på den fastlagte dato.  

På vegne af Fjends Gymnastikforening
Bestyrelsen